Bitillsyn

På Orust är det Vera Libens har hand om bitillsynen. Mob 0737-256049

Nya bestämmelser för sjukdomar hos bin 2019

Från och med den 1 januari 2019 kommer nya föreskrifter att gälla för sjukdomar och skadegörare på bin. Syftet med reglerna är att vi ska få effektivare smittutredningar och mindre krångel.
Undersökning ska ske när den gör mest nytta. Vi ska bara undersöka bisamhällen för sjukdomar om det är på grund av en smittutredning eller för att biodlaren vill flytta bina, utrustning eller biodlingsmaterial ut ur ett smittförklarat område.

Om du från och med 2019 ska flytta dina bin måste du kontrollera om dina bin finns i ett skyddsområde. Om de inte gör det kan du flytta dina bin.
Det förenklar för de personer som tidigare har flyttat bin över församlingsgränser.

Det kommer fortfarande att finnas restriktioner för flyttar ut ur en varroazon och många regler handlar om vad som gäller vid flytt av bin, biodlingsutrustning m.m. ut från varroazoner. Men eftersom vi från och med 2019 tar bort smittförklaring av
hela församlingen behöver du bara hålla koll på vilken zon du har dina bin i.
Du ska också hålla koll på om du befinner dig inom ett skyddsområde för amerikansk yngelröta.

Anmälan av innehav av bisamhällen

Vad säger lagen?
Du är skyldig att anmäla uppställningsplats för dina bisamhällen till länsstyrelsen. Du kan göra det på länsstyrelsens webbformulär.
Detta gynnar alla biodlare. Sjukdomar kan bara bekämpas effektivt om bitillsyningsmännen vet var det finns bisamhällen!