Orust Biodlareförening
Drottningen märks gul i år

Styrelse

Ordförande
Jan Samuelsson
jkhs@telia.com
0705-845791

V.ordförande
Martin Persson
martinsapple@hotmail.se
0706-647355

Kassör
Karin Gustavsson
kkarin.gustavsson@gmail.com
0703-027229

Sekreterare
Lennart Karlsson
sla.karlsson@gmail.com
0723-120365

Ledamot
Klaes-Göran Carlsson
kg.carlsson@gmail.com
0706-724445

Ledamot
Vera Libens
veralibens@gmail.com
0737-256049

Ledamot
Anna Nordh
anna_nordh@hotmail.com
0522-19113