Hur mår våra bisamhällen i bigården? 🐝

20 juni, 2022

På måndagsmötet den 20 juni tittade vi igenom alla samhällena under Bengts ledning och fick se både det ena och det andra.
Här kommer en rapport.😊

Samhälle 1 har ingen drottning. Kanske är det därför som de bina är lite argare än de andra. De fick ett par drottningceller som satt i drönarramen i samhälle 4.
Samhälle 2 hade en fin, men omärkt, drottning. Blev nu märkt med gult.
Samhälle 3 bestod av väldigt få bin. De har nog svärmat.
Samhälle 4 har en liten grönmärkt drottning, sannolikt från 2019.

Alla 4 avläggarna stödfodrades med sockervatten.
Ett mycket intressant måndagsmöte med nya lärdomar för många av oss. 👍

Karin